Telegram ניתוחTelegram ניתוח
6.6k

IVO.FUND

IVO – Initial Voucher Offering là mô hình gây quỹ cộng đồng thông qua việc phát hành Voucher (VC) dưới dạng đơn vị đầu tư. Điểm mạnh của IVO là giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư một cách tối đa. Website: www.ivo.fund; www.ivovn.com; www.challenge.ivo.fund

להיפתח ב Telegram

למעלה האשטגס

חברים פרואקטיביים אחרונים

Mark
Duy le
paul A.
Lilly
Em
Almongs
Heo
Ryyy

קהילות קשורות